ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,10:43  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมRobot
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,16:03  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นายไสว ศรีวิไล
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2556,10:35  อ่าน 1618 ครั้ง
รายละเอียด..