ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี กิตติราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,15:02  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อุดร คัพ ครั้งที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ช่างไม้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,14:48  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รามสูร คัพ ครั้งที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ช่างไม้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,14:42  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,14:55  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปล ( บาลี-อังกฤษ )
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,14:54  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสรุปความรู้จากการชมวีดีทัศน์ (ภาษาอังกฤษ )
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,14:53  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี รุ้นที่1
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:28  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ทำคุณประโยขน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านปฏิบัติจน ปฏิบัตงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:27  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น จามโรงการครูดีศรีอำเภอเพ็ญ
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:26  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี2562
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:20  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..