ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี รุ้นที่1
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:28  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ทำคุณประโยขน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านปฏิบัติจน ปฏิบัตงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:27  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น จามโรงการครูดีศรีอำเภอเพ็ญ
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:26  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี2562
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,10:20  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,10:43  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..