ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเรียน

*************************************

                   ตามที่โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้ประกาศปิดเรียน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563

สืบเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ บัดนี้ผลการตรวจคัดกรองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่อง           การเปิดเรียน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563  ให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการตามปกติ เช่นกัน  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

{C}1.      ทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ  เว้นระยะห่าง  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าโรงเรียน สม่ำเสมอ

{C}2.      เปิดเรียนวันจันทร์ คาบที่ 1 จะเป็นกิจกรรม Big Cleaning ให้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ผ้า ถังน้ำ มาเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน

{C}3.      การจัดการเรียนการสอนให้กลับมาใช้ห้องประจำชั้นเหมือนก่อนจะมีการระบาดของ COVID-19 รอบ 2  นักเรียนไม่เดินเรียนให้เรียนอยู่ห้องประจำชั้น  จัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างเหมือนการนั่งสอบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 176 ครั้ง