ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดรคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔
เอกสารประกวดรคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔
การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศสตร์และอุปกรณ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตามประกาศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนโนนสูงพิทยคาร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ "โรงเรียน" มีความประสค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังเอกสารแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 47 ครั้ง