ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และอุปกรณ
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนโนนสูงพิทยคาร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 139 ครั้ง