ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกยชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ตามประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยคาร ลงวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษมัรมศึกษา เขต 20 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 นั้น บัดนี้ โรงเรียนโนนสูงพิทยคาร ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่คราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถนต์ เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล

นายชัชวาล ปัดถาวะโร

2 นายนันทวัฒน์ ทุมดำ

ดังนั้นจึงให้บุคคลที่ผ่นการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างพร้อมสัญญาค้ำประกัน ที่โรงเรียนโนนสูงพิทยคาร วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. "หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์"

โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 40 ครั้ง