ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ภาษาจีน)
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
เรื่อง การยื่นความจำนงจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
ขายทอดตลาดโรงงานผลิตน้ำดื่มเมขลา
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมตอบปัญหา (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3