มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document โครงการการประเมินITAโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารปี2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.42 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการจัดซื้อจัดจ้างโนนสูงพิทยาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.49 KB