แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 571.43 KB

แบบฟอร์มการร้องเรียน

Adobe Acrobat Document แบบฟอร์มการร้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.92 KB