รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 527.24 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.01 KB