สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.98 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.48 KB