แผนปฏิบัติการประจำปี

Adobe Acrobat Document PDFแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา2563 โนนสูงพิทยาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.61 KB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.14 KB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.15 KB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.97 KB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.25 KB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.03 KB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.91 KB
Word Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.39 KB
Word Document โครงการกลุ่มบริหารวิชาการปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Word Document โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.36 KB
Word Document โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.26 KB
Word Document โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคลปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.58 KB
Word Document โครงการกลุ่มบริหารทั่วไปปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.3 KB
Adobe Acrobat Document โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปี63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.08 KB