สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปรามสูรขว้างขวาน ใต้รูปเขียนว่า 

อุตตมาวุธํ วิยปัญญา  

ปัญญาประดุจดังอาวุธที่ยอดเยี่ยม