รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
933 หมู่2 ถนนมิตรภาพ   ตำบลโนนสูง  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330
เบอร์โทรศัพท์ 042295600
Email : nonsoongpit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :